On-Demand Webinar

Aeroderivative Technology for Vietnam: Staying competitive with fast, flexible, reliable power

Derived from aviation technology, GE’s aeroderivative portfolio features turbines that provide economic benefits, a better-quality grid, and cleaner power with lower emissions. Please join this on-demand presentation and Q&A session with our GE experts, where you can:

  • LEARN more about aeroderivative gas turbines and how they provide a stable grid to help utilities solve the challenge of better integration of renewables.
  • DISCOVER the pillars of power and the benefits of owning an aeroderivative turbine.
  • HEAR how aeroderivative gas turbines’ high availability rate eliminates the need for standby units, helping you get up and running quickly to stay on the grid, all while saving money.


Hội thảo trực tuyến

Công nghệ Tuabin khí Aero GE cho Việt Nam: Duy trì tính cạnh tranh với nguồn điện linh hoạt, khởi động, đáp ứng nhanh và đáng tin cậy

Được phát triển từ công nghệ hàng không, các dòng tuabin khí Aero của GE mang lại lợi ích kinh kế, lưới điện ổn định và năng lượng sạch với mức phát thải thấp hơn. Trân trọng kính mời Ông/ Bà tham dự hội thảo trực tuyến với các chuyên gia GE để:

  • TÌM HIỂU công nghệ tuabin khí Aero GE có thể hỗ trợ ổn định lưới điện và giúp các nhà cung cấp điện tại Việt Nam giải quyết thách thức trong việc tích hợp năng lượng tái tạo như thế nào.
  • KHÁM PHÁ tầm quan trọng và lợi ích khi sở hữu tuabin khí Aero GE.
  • LẮNG NGHE các chia sẻ về các tuabin khí Aero GE với tỷ lệ khả dụng cao có thể giúp giảm thiểu nhu cầu về tổ máy dự phòng, khởi động và hòa lưới nhanh chóng, đồng thời tiết kiệm chi phí như thế nào.


Meet the Moderator/Điều phối bởi:

Lan Phung/Ông Phùng Ngọc Lân

Lan Phung/Ông Phùng Ngọc Lân
General Director/Tổng Giám đốc
GE Power Vietnam/GE Power Việt Nam


Speakers/Diễn giả:

Mark Benjamin

Mark Benjamin
Aero Global Sales Director/Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu cho các dòng sản phẩm tuabin khí Aero
GE Gas Power


David Day

David Day
Aero Senior Product Manager, APAC/Phụ trách dòng sản phẩm tuabin khí Aero khu vực châu Á – Thái Bình Dương
GE Gas Power


George Djohan

George Djohan
Aero Sales & Business Development Director, Asia/ Giám đốc Phát triển Kinh doanh cho dòng sản phẩm tuabin khí Aero khu vực châu Á
GE Gas Power


Kazunari Fukui

Kazunari Fukui
Decarbonization Leader, Asia/Giám đốc khu vực châu Á về Trung hòa Cacbon
GE Gas Power

Register to Watch/Đăng kí để xem